www.mjsped.sk
+421 908 754 273
cenovaponuka@mjsped.sk
slovensky

Registrácia dopravcuCenová kalkulácia zásielky

Prečo sa stať našim partnerom?


 • Sme stabilná spoločnosť s vyše 20 ročnou históriou
 • Postaráme sa o Vás aj pri riešení Vašich problémov
 • Bohatá ponuka práce pre export aj import
 • Rýchla platba po dodaní potrebnej dokumentácie
 • Možnosť dlhodobej spolupráce

Naše požiadavky:


 • Kvalitný vozový park
 • 100% komunikácia
 • Vozidlá vybavené GPS monitorovacími zariadeniami
 • Skúsenosti s prepravou do destinácií MJ SPED
 • Platné CMR poistenie prepravcu
 • Splnené formálne náležitosti (potrebné licencie)
 • Uprednostňujeme vozidlá splňujúce najvyššie emisné normy

Registrácia dopravcu

Názov spoločnosti:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:
Vozový park:
Zameranie na štáty:
Vaša poznámka:

Často kladené otázky dopravcov


Aké platobné podmienky a záruky ponúka MJ SPED svojim prepravným partnerom?

Naša spoločnosť si zakladá na budovaní dobrého mena už cez dve desaťročia. Radi Vám poskytneme referencie, aby ste si vedeli preveriť našu platobnú disciplínu a serióznosť u našich prepravných partnerov. Čo sa týka platobných podmienok, tie vychádzajú z konkrétnych realizovaných projektov a našej dohody s klientom. Ponúkame však našim prepravným partnerom i možnosti zálohových platieb, alebo platieb do 7 dní po CMR. Viac informácií o možnostiach spolupráce, čí platbách Vám radi poskytneme.

V rámci ktorých destinácií doručuje MJ SPED najviac z objemu vykonaných prepráv?

Absolútne najviac nákladov doručuje naša spoločnosť do Ruskej federácie, respektíve vice versa. Je to priemerne 70-80% celkového objemu prepráv, každoročne. Nasledujú potom krajiny ako Ukrajina, Bielorusko, Litva, atd. I keď tieto čísla jednoznačne potvrdzujú našu orientáciu na východné trhy, realizujeme i prepravy v rámci EU. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Aké druhy kapacít sú najpoužívanejšie pre regióny východnej Európy a Ázie?

Tak, ako i pri preprave tovaru v rámci EU, i pre regióny východnej Európy a Ázie je drvivá väčšina tovarov prepravovaná plachtovými vozidlami. Nasledujú potom skriňové a chladiarenské vozidlá.

Aké sú požiadavky MJ SPED na prepravných partnerov?

Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na správny výber prepravných partnerov, keďže priamo ovplyvňujú i kvalitu našich služieb. Dôležité sú pre nás kvalita odvedenej práce,(dochvíľnosť, správanie vodičov, kvalitné a včasné podávanie informácií, flexibilita) , technická kvalita (napr. emisné normy vozidiel) čí vybavenie prepravnej kapacity. V prípade, že sa chcete zaradiť medzi našich prepravných partnerov, prosím zaregistrujte sa.

Vyťažuje MJSPED svojich dopravných partnerov v exporte/importe?

Áno, naša spoločnosť zabezpečuje vyťažovanie vozidiel v exporte, rovnako ako v importe. Nie vždy je možné zosúladiť termíny jednotlivých nakládok a zabezpečiť pre prepravného partnera vyťaženie oboma smermi. Našou víziou do budúcna, je maximalizovať práve možnosti obojsmerného vyťaženia prepravných kapacít.

Aké formálne nároky sa kladú na prepravcu pri preprave do Ruskej federácie?

Mimo všetkých bežných povolení potrebných pre vykonávanie medzinárodnej prepravy tovaru, je nutné aby mal každý vodič Ruské víza – a v prípade tranzitu cez Bielorusko, i Bieloruské tranzitné víza. Ďalej, je potrebné mat Karnet TIR, medzinárodný tranzitný doklad, platný v členských krajinách Dohovoru TIR ((viac informácií)). Taktiež treba na krajských/obvodných úradoch pre cestnú dopravu žiadať i o jednotlivé Ruské povolenky, respektíve celoročné povolenia CEMT. (viac informácií na jednotlivých web stránkach krajských/obvodných úradov pre cestnú dopravu).

Referencie

V prípade záujmu o konkrétne referencie našej spoločnosti prosím napíšte na referencie@mjsped.sk, veľmi radi Vám ich obratom zašleme. Nezabudnite prosím uviesť Váš kontakt.

© 2006 - 2019. MJ SPED s.r.o., všetky práva vyhradené.