www.mjsped.sk
+421 908 754 273
cenovaponuka@mjsped.sk
slovensky

Personálne obsadenie MJSPEDCenová kalkulácia zásielky

Kontakt

Obchodné meno: MJ SPED, s.r.o.
Adresa: Hlavná 329/4
Viničné 900 23
Slovensko, EU
Telefón: +421 33 64 11 276
Fax: +421 33 64 06 330
E-mail: info@mjsped.sk
IČO: 44530439
IČ/DPH: SK2022726101
Obchodné meno:
MJ SPED, s.r.o.
Adresa:
Hlavná 329/4, Viničné 900 23 Slovensko, EU
Telefón:
+421 33 64 11 276
Fax:
+421 33 64 06 330
E-mail:
info@mjsped.sk
IČO:
44530439
IČ/DPH:
SK2022726101
>> zobraziť mapu v novom okne
Bankové spojenie 1: Sberbank Slovakia Bankové spojenie 2: VÚB Banka
Číslo účtu: 4040299105/3100 Číslo účtu: 2541773451/0200
IBAN: SK31 3100 0000 0040 4029 9105 IBAN: SK94 0200 0000 0025 4177 3451
BIC: LUBASK BX BIC: SUBASK BX
Bankové spojenie 1: Sberbank Slovakia
Číslo účtu: 4040299105/3100
IBAN: SK31 3100 0000 0040 4029 9105
BIC: LUBASK BX
Bankové spojenie 2: VÚB Banka
Číslo účtu: 2541773451/0200
IBAN: SK94 0200 0000 0025 4177 3451
BIC: SUBASK BX
© 2006 - 2019. MJ SPED s.r.o., všetky práva vyhradené.